Instrukcja – Wniosek o przerwę ze względu na stan zdrowia

Jeżeli zostałeś skazany na karę pozbawienia wolności, w tym również zastępczą karę pozbawienia wolności, a Twój stan zdrowia nie pozwala Ci na odbywanie kary – możesz wystąpić do sądu o uzyskanie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, korzystając      z wniosku, który przygotowany zostanie przez naszą Kancelarię i jest w pełni dopasowany do Twojej indywidualnej sytuacji. Jak to zrobić?

Co zyskujesz korzystając z opcji „kup”? 

Po wyborze opcji „kup” i dokonaniu płatności wypełniasz formularz zawierający dane skazanego i opis jego sytuacji. Na tej podstawie Kancelaria w ciągu 48 godzin przygotuje dla Ciebie gotowy do złożenia w Sądzie wniosek o przerwę w karze w dwóch formatach – edytowalnym i wersji PDF. Nie martw się, jeśli nie znasz wszystkich danych!
W takiej sytuacji Kancelaria skontaktuje się z Tobą na podany numer telefonu, dzięki czemu znajdziemy rozwiązanie problemu. Przygotowany do wysyłki wniosek otrzymasz na wskazany adres e- mail.

Co wyróżnia nasze usługi?

Wniosek przygotowany przez współpracujących z nami adwokatów NIE JEST WZOREM A GOTOWYM DO ZŁOŻENIA PISMEM SĄDOWYM, stworzonym tylko dla Ciebie w oparciu o Twoją indywidualną sytuację. Jedyne co musisz sam zrobić to podpisać wniosek, dołączyć dokumenty, opłacić wniosek i złożyć go sądzie albo nadać na poczcie. Wraz z wnioskiem otrzymasz dodatkowo pełną instrukcję złożenia wniosku.

Kto przygotowuje nasze wnioski?

Wnioski przygotowują wyłącznie adwokaci posiadający uprawnienia z ustawy Prawo
o adwokaturze, posiadający wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa karnego wykonawczego. Nie musisz się więc obawiać, że Twój wniosek zostanie sporządzony w sposób błędny.

Czy możesz zrezygnować z usługi?

Tak, do chwili zapłaty możesz całkowicie bezpłatnie zrezygnować z usługi.

Kto może ubiegać się o przerwę w karze?

Z wnioskiem do sądu można wystąpić, jeśli:

– skazany cierpi na chorobę psychiczną.

– u skazanego występuje inna ciężka choroba, uniemożliwiająca wykonywanie kary.

Pamiętaj, że w takich przypadkach sąd musi udzielić przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności.

Gdzie kierujemy wniosek i czy podlega opłacie? 

Przygotowany przez naszych adwokatów wniosek jest gotowy do podpisu. Po podpisaniu i dołączeniu dokumentów należy skierować wniosek sądu właściwego ze względu na położenie zakładu karnego. Adwokat zajmujący się twoją sprawą znajdzie sąd, który jest właściwy w Twojej sprawie, więc nie musisz obawiać się, że złożysz wniosek od niewłaściwego sądu. Pamiętaj, że niosek podlega opłacie w kwocie 60 zł. Kwotę należy uiścić na rachunek bankowy sądu, który wydał wyrok lub zakupić w kasie sądu.