Fundacje rodzinne w Polsce

Fundacje rodzinne w Polsce

Od 22 maja 2023 roku, kiedy to weszła w życie ustawa o fundacji rodzinnej, polskie przedsiębiorstwa rodzinne zyskały zupełnie nowe, innowacyjne narzędzie, które zmieniło oblicze zarządzania majątkiem w Polsce. Dlaczego fundacja rodzinna stała się tak ważnym elementem dla małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych? Jakie realne korzyści oferuje i w jakim kierunku zmienia perspektywy sukcesji biznesowej?

Co dokładnie oznacza Fundacja Rodzinna w kontekście polskiego prawa?

Sukcesja to następstwo prawne, które pozwala na wstąpienie w prawa i obowiązki osoby zmarłej. Sukcesja może odbywać się na drodze prawa spadkowego (dziedziczenie) lub min. przez powołanie fundacji rodzinnej. Dla wielu małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych, sukcesja jest trudnym procesem, często wiążącym się z ryzykiem utraty kontroli nad firmą czy nawet jej sprzedaży. Teraz, dzięki możliwościom oferowanym właśnie przez fundację rodzinna, rodzinne biznesy mają szansę na gładkie przejście na kolejne pokolenia, jednocześnie zabezpieczając je przed ewentualnymi zagrożeniami zewnętrznymi.

Korzyści, jakie niesie ze sobą fundacja rodzinna:

  • Zabezpieczenie majątku: Zapewnia, że majątek rodzinny będzie bezpieczny i pozostanie w rękach rodziny przez wiele lat.

  • Efektywne planowanie sukcesji: Uproszczony proces przekazania firmy następnemu pokoleniu bez niepotrzebnych konfliktów.

  • Elastyczność: Możliwość tworzenia indywidualnych rozwiązań statutowych, dostosowanych do konkretnych potrzeb i wizji rodziny.

  • Kontrola nad zaangażowaniem: Możliwość ograniczenia lub wykluczenia udziału niechcianych członków rodziny z procesu decyzyjnego.

Jak funkcjonuje Fundacja Rodzinna – główne role

W skład fundacji rodzinnej wchodzi fundator, którym może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Ważną rolę odgrywa też beneficjent, który korzysta z majątku fundacji w sposób określony przez fundatora. Może to być członek rodziny, osoba niespokrewniona, a nawet organizacja pozarządowa, co daje szerokie pole do manewru w zakresie decydowania o sposobie zarządzania majątkiem.

Rozważasz założenie Fundacji Rodzinnej?

Polski biznes rodzinny stoi obecnie przed szansą jakiej nie miał dotychczas. Fundacje rodzinne to nowe narzędzie, które przynosi wiele korzyści dla firm rodzinnych, nie tylko w aspekcie zabezpieczenia majątku, ale też jego efektywnego zarządzania. Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do dokładnego zrozumienia możliwości, jakie daje fundacja rodzinna.

Jeśli myślisz o założeniu fundacji rodzinnej lub chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, skontaktuj się z naszą Kancelarią. Śledź nas także w mediach społecznościowych, gdzie regularnie dzielimy się najświeższymi informacjami z branży prawnej w Polsce.

Adwokat

Marek Maślanka

Dodaj tu swój tekst nagłówka