Wakacje w okresie epidemii

Wszyscy cieszymy się ze zbliżającego lata, niektóre obostrzenia związane z epidemią zostają ograniczane lub znoszone. Część z nas zaczyna już planować wakacje. Na skutek epidemii duża cześć wycieczek mogła zostać odwołana. Oprócz tego część osób sama mogła zrezygnować w obawie przed negatywnymi skutami epidemii w wakacyjnych desytnacjach.

Co w sytuacji, gdy wcześniej zaplanowana wycieczka została anulowana ze względu na epidemię koronawirusa lub sami z niej zrezygnowaliśmy?

Zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych , podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej, czyli mówiąc kolokwialnie w wycieczce, przed jej rozpoczęciem bez ponoszenia jakichkolwiek opłat za odstąpienie, ale tylko w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Oczywiście takimi nadzwyczajnymi okolicznościami mogą być skutki przebiegu epidemii koronawirusa. Podkreślić trzeba, że obecnie niemal we wszystkich regionach turystycznych świata (Hiszpania, Włochy, Bałkany, Ameryka Środkowa, Azja) wystąpiły te nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności w postaci wystąpienia przypadków zakażenia koronawirusem

I w tym miejscu musimy sobie powiedzieć jakie w takim obowiązki ma organizator wycieczki, czyli biuro podróży? W takim przypadku organizator turystyki dokonuje co do zasady zwrotu poniesionych opłat i wpłat w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy. Co istotne podróżny może żądać wyłącznie zwrotu tylko samych wpłat dokonanych na poczet zakupu wycieczki. Nie może natomiast dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

Co bardzo istotne Ustawa z dnia 8 marca tego roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – tzw. specustawa covidowa wprowadziła bardzo istotne zmiany.

Zgodnie z przepisami tej specustawy odstąpienie od umowy lub rozwiązanie przez organizatora turystyki umowy o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym w przepisach ustawy o imprezach turystycznych czyli z tym 14-dniowym terminem zwrotu środków, które to odstąpienie od lub rozwiązanie pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii koronawirusa, jest skuteczne po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu umowy przez organizatora turystyki. Oznacza to, że termin na zwrot środków podlega dość istotnemu wydłużeniu, aż o 180 dni.

Niewątpliwie przepis ten ma na celu ochronę interesów biur podróży przez masowym wypowiadaniem zarezerwowanych wycieczek i w konsekwencji utratą przez nie płynności finiszowej. Jest to jednak dość niekorzystna zmiana z punktu widzenia interesów podróżnych, czyli konsumentów, ponieważ znacząco wydłuża termin uzyskania zwrotu środków pieniężnych. Dlatego też przepisy tej specustawy dają możliwość skorzystania z innej opcji, myślę, że dość korzystnej dla podróżnych, polegającej na możliwości uzyskania vouchera turystycznego, uprawniającego do opłacenia nim nowej, odłożonej na przyszłość wycieczki.

Podsumowując więc sytuacji rozwiązaniu umowy można skorzystać z opcji odstąpienia od umowy oraz zwrotu dokonanej opłaty jednak w wydłużonym 180-dniowym terminie, albo uzyskania vouchera turystycznego. Można też indywidualnie negocjować z biurem podróży po prostu przełożenie wycieczki na późniejszy termin – np. na późne lato lub jesień.

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub chcą skorzystać z usług Kancelarii zapraszam do kontaktu.

Adwokat

Marek Maślanka