Kontakt

Adres

Kan­ce­la­ria Adwo­kac­ka
Marek Maślan­ka
ul. Kiliń­skie­go 26,
40-062 Kato­wi­ce
mapa dojaz­du ›

Kontakt

Tele­fon: 787 909 766

NIP:

5532484685

Konto bankowe

ING Bank Ślą­ski
98 1050 1214 1000 0097 2141 7690,
SWIFT: INGBPLPW

Godziny otwarcia:

ponie­dzia­łek-pią­tek
godz. 1O:oo - 17.oo