Adwokat

Marek Maślanka

Adwokat Marek Maślanka specjalizuje się w sprawach karnych, w sprawach majątkowych i spadkowych, rozwodach i sprawach rodzinnych, obsłudze firm oraz w prawie IT. Świadczy również pomoc prawną o charakterze pro bono. Ukończył aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Katowicach i w 2019 złożył egzamin zawodowy z wynikiem pozytywnym. Od 2019 roku prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką w Katowicach.

Masz sprawę?

Specjalizacje

Sprawy
rodzinne

Sprawy
majątkowe

Przestępstwa
i wykroczenia

Obsługa
przedsiębiorców