O mnie

Świadczę obsługę prawną przedsiębiorców i osób fizycznych. Występuję jako obrońca i pełnomocnik w sprawach karnych i karnoskarbowych, oraz w sprawach majątkowych i rozwodowych. Zajmuję się również sporządzaniem i negocjowaniem umów gospodarczych, w tym umów z szeroko pojętego sektora IT, w szczególności: na wdrożenie systemów informatycznych i systemów IT, umów dotyczących oprogramowania komputerowego, umów licencji oraz umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich do programów komputerowych. Prowadzę również ocenę istniejącego i potencjalnego ryzyka projektów biznesowych. Jestem zwolennikiem wykorzystywania instrumentów prawa karnego dla ochrony interesów klienta, w szczególności w celu przeciwdziałania przestępstwom oszustwa, udaremniania egzekucji, działania na szkodę i wyzysku kontrahenta oraz działania na szkodę podmiotów gospodarczych. Jestem autorem i współautorem licznych opinii prawnych oraz projektów zmian legislacyjnych. Świadczę również pomoc prawną o charakterze pro bono.

Jestem Prezesem Zarządu spółki m4solutions Poland Sp. z o.o. oraz mediatorem sądowym przy Sądzie Okręgowym w Katowicach oraz Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej. Ukończyłem prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a od 2019 r. jestem adwokatem wpisanym na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Jestem również członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” w Katowicach. 

Posiadam wieloletnie doświadczenie zdobyte w ramach współpracy z licznymi śląskimi kancelariami adwokackimi i radcowskimi oraz w ramach własnej działalności gospodarczej. Występuję jako pełnomocnik i obrońca w wielu medialnych i skomplikowanych sprawach, uzyskując korzystne dla klientów rozstrzygnięcia. Nie unikam spraw trudnych, a w swojej pracy kieruję się przede wszystkim troską o ochronę interesu klienta i szeroko pojętych praw człowieka.