O mnie

Jestem adwokatem oraz mediatorem sądowym. Specjalizuję się sprawach karnych gospodarczych, karnych wykonawczych, rodzinnych, majątkowych i spadkowych. Występuję w tych postępowaniach w charakterze obrońcy, pełnomocnika pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych oraz pełnomocnika stron. Świadczę również pomoc prawną o charakterze pro bono.

Świadczę również usługi doradcze, w szczególności w ramach bieżącej obsługi  spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych, w tym podmiotów prawa publicznego. 

Ukończyłem prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2019 roku ukończyłem aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Katowicach oraz złożyłem egzamin zawodowy z wynikiem pozytywnym i zostałem wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach – nr wpisu 1937. Od 2019 jestem również stałym mediatorem sądowym, wpisanym na listę Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach i Bielsku-Białej oraz mediatorem działającym przy Stowarzyszeniu na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”.