Co dzieje się z majątkiem po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Galopująca inflacja i pogarszająca się sytuacja ekonomiczna, powodują, że coraz więcej osób nie stać na spłacanie swoich zobowiązań finansowych. Jakie są prawne możliwości działania dłużnika, który przytłoczony jest ciężarem długów nie do spłacenia?

I etap postępowania

Odpowiednie wypełnienie wniosku o upadłość, zarówno w sensie formalnym jak i merytorycznym daje gwarancję szybkiego uzyskania postanowienia o upadłości dłużnika.  Dlatego bardzo istotne jest zebranie jak najszerszego materiału dowodowego na poparcie twierdzeń zawartych we wniosku. W konsekwencji wniesionego wniosku sąd wydaje postanowienie uwzględniające albo oddalające wniosek i tym miejscu kończy się pierwszy etap postępowania.

II etap postępowania

Drugi etap postępowania upadłościowego rozpoczyna się od kontaktu z syndykiem. Często dla upadłych jest to niemiła niespodzianka, gdyż sądzą, że sprawa kończy się na etapie samego postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Natomiast największe trudności zaczynają się najczęściej w tym etapie postępowania. Syndyk ma za zadanie głównie zawiadomić wierzycieli o upadłości, aby mogli włączyć się do postępowania. Drugim najważniejszym zadaniem syndyka jest spieniężenie majątku dłużnika. Syndyk zajmuje świadczenia pieniężne, blokuje rachunek bankowy, sporządza listę rzeczy ruchomych mających wartość licytacyjną oraz jeśli posiadamy nieruchomość to również będzie ona przedmiotem sprzedaży, działa więc w zasadzie tak jak komornik sądowy. Likwiduje majątek, aby zaspokoić wierzycieli.

W tym momencie należy zaznaczyć, iż ustawa chroni właściciela nieruchomości w ten sposób, iż po sprzedaży jego własności, syndyk wypłaci upadłemu równowartość od 12-24 średnio miesięcznych czynszów w celu zaspokojenia jego potrzeb mieszkaniowych. W przypadku małżonków, który to są właścicielami nieruchomości we wspólności majątkowej małżeńskiej, dojdzie do ustanowienia rozdzielności majątkowej. małżeńskiej. W takim wypadku syndyk nie będzie sprzedawał udziału w nieruchomości (jak miałoby to miejsce przy egzekucji komorniczej) tylko cała nieruchomość! Drugi małżonek będzie mógł zgłosić swoją część do syndyka celem otrzymania odpowiedniej spłaty.  Po zgłoszeniu się wszystkich wierzycieli, a mają oni na to 30 dni od chwili zawiadomienia, a potem spieniężenia majątku, syndyk zgłasza sadowi plan projekt planu spłaty.

Jak widzicie, drugi etap postępowania wcale nie należy do najłatwiejszych i niejednokrotnie może wymagać zaczerpnięcia wiedzy fachowego adwokata. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub chcą skorzystać z usług Kancelarii zapraszam więc do kontaktu.

Adwokat

Marek Maślanka