Czy sąd może odstąpić od zakazu prowadzenia pojazdu po alkoholu?

Nie ma niczego bardziej frustrującego dla kierowcy niż perspektywa zakazu prowadzenia pojazdów. A jednak, w Kodeksie karnym oraz w Kodeksie wykroczeń istnieje cały szereg przepisów, które mogą prowadzić do nałożenia takiego zakazu. Ale czy zawsze? Czy są okoliczności, które mogą skłonić sąd do odstąpienia od nałożenia tego środka karnego, nawet po popełnieniu wykroczenia prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu? Przeanalizujmy to.

Prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu

Artykuł 87. Kodeksu wykroczeń określa, że prowadzeniu pojazdu mechanicznego (na lądzie, wodzie czy w powietrzu) w stanie po użyciu alkoholu lub środka o podobnym działaniu stanowi wykroczenie. Stan po użyciu alkoholu, zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do: stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Powyżej tych wartości mamy natomiast do czynienia ze stanem nietrzeźwości i w takim przypadku prowadzenie pojazdu mechanicznego będzie przestępstwem. Wymierzone kary za prowadzenie po użyciu mogą obejmować areszt lub grzywnę o wartości nie niższej niż 2500 złotych. Dodatkowo, w razie popełnienia takiego wykroczenia, sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów. W skrócie, jeżeli jesteś pod wpływem alkoholu i prowadzisz pojazd, jesteś w tarapatach.

Obligatoryjne odebranie prawa jazdy

Zgodnie z art. 29. Kodeksu wykroczeń, zakaz prowadzenia pojazdów jest środkiem karnym, który może być wymierzony na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Sąd określa również rodzaj pojazdu, którego zakaz dotyczy. Zakaz zaczyna obowiązywać od momentu uprawomocnienia się orzeczenia. Natomiast na czas trwania procesu dochodzi do czasowego zatrzymania prawa jazdy. W powyższym przypadku możesz więc stracić prawo jazdy, ale również możesz stracić możliwość prowadzenia konkretnej kategorii pojazdów na długi czas.

Możliwość odstąpienia zakazu prowadzenia pojazdów

Ale czy sąd musi zawsze wymierzyć zakaz prowadzenia pojazdów? Tutaj z pomocą przychodzi art. 39. § 1 k.w., który mówi o możliwości odstąpienia od wymierzenia środka karnego, jakim między innymi jest zakaz prowadzenia pojazdów, w przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie. To oznacza, że sąd może zdecydować o odstąpieniu od nałożenia zakazu prowadzenia pojazdów, nawet jeśli wykroczenie polegające na prowadzeniu pojazdu po użyciu alkoholu zostało popełnione.

Przepis ten stanowi, że sąd może odstąpić od wymierzenia środka karnego, biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu oraz właściwości i warunki osobiste sprawcy. To oznacza, że sąd może rozważyć takie czynniki, jak stopień społecznej szkodliwości czynu, okoliczności prowadzące do jego popełnienia, a także sytuację osobistą i zachowanie sprawcy przed i po wykroczeniu. Istotne znaczenie będzie miało w szczególności dotychczasowe zachowanie sprawcy, przestrzeganie porządku prawnego, to czy był karany, a jeśli tak to za co, wreszcie okoliczności związane z wykonywanym zawodem i tym na ile niezbędne jest mu prawo jazdy przy świadczeniu pracy. Znaczenie będzie również miało czy wartości alkoholu oscylowały bliżej dolnych granic wartości, o których mowa w art. 46 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Reasumując sąd odstąpi od wymierzenia kary na podstawie art. 39 § 1 k.w. uwzględniając niski stopień społecznej szkodliwości czynu oraz warunki osobiste sprawcy, który nie był wcześniej karany.

Jak widać, chociaż prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu jest wykroczeniem poważnym i nieodpowiedzialnym, istnieje pewne pole do manewru, jeśli chodzi o wymierzenie zakazu prowadzenia pojazdu. Każda sytuacja jest inna, a sądy mają zdolność do oceny indywidualnych okoliczności każdego przypadku. Nie oznacza to jednak, że prowadzenie pod wpływem alkoholu jest w jakikolwiek sposób akceptowalne. Bezpieczeństwo na drogach powinno być zawsze najważniejszym priorytetem każdego kierowcy.

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami. Nasza kancelaria posiada bogate doświadczenie w obszarze prawa karnego i wykroczeń. Specjalizujemy się w interpretacji i stosowaniu postanowień artykułu 39 k.w. Pamiętaj, że prawo jest narzędziem, które służy ludziom. A my jesteśmy tutaj, by pomóc Ci z niego korzystać w najbardziej efektywny sposób.

Adwokat

Marek Maślanka

Dodaj tu swój tekst nagłówka