Harmonogram dozoru elektronicznego

Dzisiaj słów kilka o harmonogramie dozoru elektronicznego. Wyjaśnimy sobie jak napisać przykładowy harmonogram oraz ustalimy rozkład dnia w systemie dozoru elektronicznego.

Najważniejsze elementy harmonogramu

Harmonogram dozoru powinien zawierać szczegółowy plan każdego dnia tygodnia włącznie z weekendem. Należy w nim szczegółowo wskazać gdzie i w jakich godzinach skazany będzie przebywał, tj. w pracy, na zakupach, podczas odbywanej terapii, uroczystościach religijnych i rodzinnych, w trakcie sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi, czy też starszym, schorowanym rodzicem. Zapisy dobrze skonstruowanego harmonogramu muszą uwzględniać fakt, iż skazany po za miejscem odbywania kary może przebywać dwanaście (12) godzin. Sąd penitencjarny szczegółowo wskaże przedziały czasowe w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo oddalić się od miejsca odbywania kary.

Czy harmonogram podlega weryfikacji przez sąd?

Tak, weryfikacji podlega przedstawiony przez skazanego harmonogram dozoru elektronicznego. Sąd penitencjarny ocenia obok prawdziwości zobowiązań, aktywności skazanego, także możność ich oddziaływania na skazanego, jego postawę. Należy pamiętać, że przedstawiając sądowi harmonogram dozoru elektronicznego należy załączyć do niego stosowną dokumentację, potwierdzającą dane o aktywności skazanego m. in. umowę o pracę wraz z grafikiem czasu pracy, plan zajęć, itd.

Zachęcam do zakupu wniosku o dozór elektorniczny oraz innych usług. Pismo nie  jest wzorem, a gotowym do złożenia w sądzie wnioskiem:

  1. Wniosek o dozór elektroniczny (kara na wolności)
  2. Porada prawna na telefon
  3. Reprezentacja na wokandzie

Adwokat

Marek Maślanka