Jak przenieść dużą firmę z Ukrainy do Polski?

Poprzednio dowiedzieliście się, jak przenieść jednoosobową firmę z Ukrainy do Polski, będąc obywatelem Ukrainy. Dzisiaj napiszę o możliwości przenoszenia z Ukrainy większych firm, w tym przede wszystkim spółek. Ma to szczególne znaczenie dla prężnie działających przed wojną ukraińskich start-upów oraz szeroko pojętej branży IT, z której to wielu specjalistów szuka schronienia w Polsce.

Rejestracja nowej spółki

Wielu większych ukraińskich przedsiębiorców widzi konieczność przeniesienia swojego biznesu na teren Polski. Dotyczy to w szczególności spółek, w tym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które są najpopularniejszą na Ukrainie, podobnie jak w Polsce. Uważam, że taka forma prowadzenia działalności gospodarczej, jest optymalna, dla średnich i większych przedsiębiorców, chcących przenieść swoją działalność na teren Polski. Wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (utworzyć spółkę) może być nawet jedna osoba fizyczna, jak i sama spółka ukraińska. Sam proces rejestracji spółki nie jest zbyt skomplikowany. Wszelkie czynności mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem systemu S24 lub Portalu Rejestrów Sądowych. W tym miejscu mogą pojawić się jednak pewne przeszkody, o czym niżej.

Wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (utworzyć spółkę) może być nawet jedna osoba fizyczna, jak i sama spółka ukraińska.

Utworzenie oddziału spółki

Innym sposobem prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę zagraniczną, jest utworzenie oddziału lub przedstawicielstwa na terenie Polski. Oddział może prowadzić działalność w takim samym zakresie w jakim prowadzi go spółka na terenie Ukrainy. Nazwa oddziału powinna nawiązywać wprost do nazwy spółki ukraińskiej, co może pomóc w ochronie rozpoznawalności już wypracowanej marki. Rejestrację oddziału w rejestrze przedsiębiorców przeprowadza się za pośrednictwem aplikacji e-formularze KRS, udostępnionej w Portalu Rejestrów Sądowych.

Nazwa oddziału powinna nawiązywać wprost do nazwy spółki ukraińskiej, co może pomóc w ochronie rozpoznawalności już wypracowanej marki.

Zakup gotowej spółki

Bardzo szybkim sposobem relokacji biznesu, jest zakup gotowej spółki, bez historii operacyjnej – czyli takiej, która do tej nie prowadziła działalności gospodarczej, nie posiada jakichkolwiek zobowiązań i nie zatrudnia pracowników (tzw. shelf company). W tym wypadku należy jednak dokonać szczegółowej analizy historii takiej spółki, pod kątem ewentualnych możliwych roszczeń.

Bardzo szybkim sposobem relokacji biznesu, jest zakup gotowej spółki, bez historii operacyjnej

Wady i zalety powyższych sposobów

Założenie spółki przez osobę i podmiot zagraniczny, stanowi niewątpliwie najbardziej typową formę relokacji biznesu do Polski, choć ma również swoje wady. Przede wszystkim, główna trudność polega na uzyskaniu podpisu kwalifikowanego lub polskiego profilu zaufanego przez osobę rejestrującą, jak i wspólników, którzy w ten sposób muszą podpisać umowę. Druga forma jest niewątpliwie najbardziej sformalizowana, przez co może wydłużyć cały proces relokacji biznesu, ma natomiast dużą zaletę w postaci ochrony rozpoznawalności marki. Niewątpliwie najszybsza jest metoda 3, polegająca na nabyciu gotowej spółki. To rozwiązanie w sposób znaczący przyspiesza proces rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce i jest dedykowane właśnie cudzoziemcom.

Problem z rejestracją spółki jak i oddziału można rozwiązać powierzając cały proces profesjonalnemu pełnomocnikowi. Również w przypadku nabycia gotowej spółki, zdecydowaną większość formalności może załatwić pełnomocnik, a nabywana spółka może zostać dowolnie dostosowana do potrzeb nabywcy. 

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub chcą skorzystać z usług Kancelarii zapraszam do kontaktu.

Adwokat

Marek Maślanka