Jazda na „podwójnym gazie”

Co zrobić, gdy zostaniesz złapany na jeździe po „kilku głębszych” lub pod wpływem środków odurzających? Przede wszystkim zalecam nie wsiadać za cztery kółka – pierwsza rada. Jednak gdy zostałeś już zatrzymany w takim stanie, powinieneś zachować spokój i nie awanturować się ze służbami mundurowymi. Rozstrzygnięcie tego problemu i tak będzie zależało od tego ile wypiłeś oraz jaki jest metabolizm twojego organizmu. Jeśli nie wypiłeś zbyt dużo, wówczas badanie krwi może okazać się dla Ciebie korzystniejszym rozwiązaniem. Również czas oczekiwania na badanie może zmienić kwalifikację prawną czynu z przestępstwa na wykroczenie.

Kodeks karny wskazuje na dwa pojęcia: stan po użyciu alkoholu oraz stan nietrzeźwości. Stan nietrzeźwości zachodzi wówczas, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub też, gdy zawartość alkoholu w 1 dm³ wydychanego powietrza przekracza wartość 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Natomiast stan po użyciu alkoholu zachodzi wówczas, gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 promila do 0,5 promila lub zawartość alkoholu w 1 dm³ wydychanego powietrza wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg.

Przestępstwem tym lub wykroczeniem objęte jest prowadzenie każdego pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, więc nie tylko samochodu, ale również motocykla, motorówki itd.

Przestępstwo czy wykroczenie?

Poniżej przedstawiam różnice pomiędzy przestępstwem a wykroczeniem:

Przestępstwo stypizowane zostało w art. 178a Kodeksu karnego i polega na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. W takiej sytuacji prokurator kieruje do sądu akt oskarżenia. Przewidziane kary: grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności, jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.  Obowiązkowo sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów konkretnego rodzaju, na okres nie krótszy niż 3 lata, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, był w stanie nietrzeźwości lub odurzenia. 

Sąd orzeka świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5.000 złotych, a w razie skazania za przestępstwo określone w art. 178a § 4 co najmniej 10.000 złotych. Sąd orzeka świadczenie do kwoty 60.000 zł.

Wykroczenie stypizowane zostało w art. 87 Kodeks wykroczeń i polega na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka. W takiej sytuacji Policja kieruje wniosek o ukaranie. Kary: areszt albo grzywna nie niższa niż 50 zł.

Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów określa się rodzaj pojazdu, którego zakaz dotyczy.

Zgodnie z art. 39 kodeksu wykroczeń – „W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można – biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy – zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary albo odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego.”

Jeżeli zostanie więc skierowany do sądu wniosek o ukaranie/akt oskarżenia, skontaktuj się z moją kancelarią. Na pewno zadbamy o to, aby zastosowano dla Ciebie jak najlepsze rozwiązanie.

Adwokat

Marek Maślanka