Zgoda nadzorcy sądowego na czynności przekraczające zwykły zarząd

Dziś słów kilka o ograniczeniach w dysponowaniu majątkiem dłużnika w ramach postępowania o otwarcie postępowania układowego.

Zgodnie przepisami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, w postępowaniu o otwarcie postępowania układowego sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Zgodnie natomiast z art. 39 tej ustawy, który stosuje się do odpowiednio do ustanowionego przez sąd tymczasowego nadzorcy sądowego, po jego powołaniu, dłużnik może dokonywać czynności zwykłego zarządu. Na dokonywanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda ustanowionego nadzorcy. Zgoda może zostać udzielona również po dokonaniu czynności w terminie trzydziestu dni od dnia jej dokonania. Czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu dokonana bez wymaganej zgody jest nieważna.

Czynności, które przekraczają zakres zwykłego zazwyczaj prowadzą do zmian w obszarze majątku dłużnika i nie podejmuje się ich w ramach zwyczajnego biegu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przykładowo takimi czynnościami będą sprzedaż wartościowych ruchomości, nieruchomości, zawarcie umowy leasingu.

Powyższe zabezpieczenie upada z dniem otwarcia postępowania układowego, uprawomocnienia się zarządzenia o zwrocie wniosku restrukturyzacyjnego albo postanowienia o odrzuceniu wniosku lub oddaleniu wniosku albo umorzeniu postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku. O upadku zabezpieczenia w postaci ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego należy obwieścić.

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub chcą skorzystać z usług Kancelarii zapraszam do kontaktu.

Adwokat

Marek Maślanka