Instrukcja – Wniosek o odroczenie ze względu na sytuacje rodzinną

Jeżeli Ty lub Twój bliski zostałeś skazany na karę pozbawienia wolności i nie rozpocząłeś jeszcze jej wykonywania, a natychmiastowe osadzenie doprowadzi do ciężkiej sytuacji Ciebie lub Twoją rodzinę – możesz złożyć do Sądu wniosek o odroczenie jej wykonywania, korzystając z wniosku, który przygotowany został przez współpracujących z nami adwokatów i jest w pełni dopasowany do Twojej indywidualnej sytuacji. Jak to zrobić? 

Co zyskujesz, korzystając z opcji „kup”? 

Po wyborze opcji „kup” i dokonaniu płatności wypełniasz formularz zawierający dane skazanego i opis jego sytuacji, w tym przypadku sytuacji życiowej, materialnej, bytowej i zdrowotnej jego lub jego rodziny. Na tej podstawie Adwokat w ciągu 48 godzin przygotuje dla Ciebie gotowy do złożenia w Sądzie wniosek o odroczenie wykonania kary w dwóch formatach – edytowalnym i wersji PDF. Nie martw się, jeśli nie znasz wszystkich danych! W takiej sytuacji Adwokat skontaktuje się z Tobą na podany numer telefonu i znajdzie rozwiązanie problemu. Przygotowany do wysyłki wniosek otrzymasz na wskazany adres e- mail.

Co wyróżnia nasze usługi?

Wniosek przygotowany przez współpracujących z nami adwokatów NIE JEST WZOREM,
A GOTOWYM DO ZŁOŻENIA PISMEM SĄDOWYM, stworzonym tylko dla Ciebie w oparciu o Twoją indywidualną sytuację. Jedyne co musisz sam zrobić to podpisać wniosek, dołączyć dokumenty, opłacić go i złożyć w sądzie albo nadać na poczcie. Wraz z wnioskiem otrzymasz dodatkowo pełną instrukcję złożenia wniosku wraz z pouczeniem.

Kto przygotowuje nasze wnioski?

Wnioski przygotowują wyłącznie adwokaci posiadający uprawnienia z ustawy Prawo
o adwokaturze, posiadający wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa karnego wykonawczego. Nie musisz się więc obawiać, że Twój wniosek zostanie sporządzony w sposób błędny.

Czy możesz zrezygnować z usługi? 

Tak, do chwili zapłaty możesz całkowicie bezpłatnie zrezygnować z usługi.

Kto może ubiegać się o odroczenie kary?

Z odroczenia wykonywania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację, możesz skorzystać w przypadku skazania na karę pozbawienia wolności lub karę zastępczą pozbawienia wolności. Pamiętaj, że odroczenie wykonania kary możliwe jest jedynie wówczas, gdy nie rozpocząłeś jeszcze jej wykonywania. Przykładowe sytuacje, które mogą stanowić przyczynę odroczenia kary z uwagi na sytuację osobistą i rodzinną to:

-choroba członka rodziny wymagającego opieki;
-pilne prace remontowe;
-pozostawanie bez środków do życia;
-potrzeba uregulowania spraw ważnych spraw zawodowych, osobistych lub związanych z edukacją;
-wiek lub kalectwo osób, którymi skazany się opiekuje;
-zdarzenia losowe i nagłe.

Podane wyliczenie ma charakter przykładowy – ważne jest udowodnienie przed Sądem, że osadzenie spowoduje dla skazanego lub rodziny zbyt ciężkie skutki.

Gdzie kierujemy wniosek i czy podlega opłacie?

Przygotowany przez naszych prawników wniosek jest gotowy do podpisu. Po podpisaniu i dołączeniu dokumentów należy skierować wniosek do sądu, który wydał wyrok w jego sprawie w I instancji. Adwokat zajmujący się twoją sprawą znajdzie sąd, który jest właściwy w Twojej sprawie, więc nie musisz obawiać się, że złożysz wniosek od niewłaściwego sądu. Wniosek ten nie podlega żadnej opłacie sądowej. Pamiętaj, że wniosek podlega opłacie w kwocie 80 zł. Kwotę należy uiścić na rachunek bankowy sądu, który wydał wyrok lub zakupić w kasie sądu.