Formularze

Wniosek o odroczenie kary ze względu na stan zdrowia

Cena wniosku - 800 zł

Wniosek o odroczenie kary ze względu na sytuacje rodzinną

Cena wniosku - 800 zł

Wniosek o przerwę w karze:
stan zdrowie

Cena wniosku - 800 zł

Porada prawna na telefon

Cena porady - 250 zł

Wniosek o przerwę w karze:
sytuacja rodzinna

Cena wniosku - 800 zł

Dozór elektroniczny

Cena wniosku - 1000 zł

Reprezentacja na wokandzie

Cena - 700 zł