Instrukcja – Wniosek o przerwę ze względu na sytuacje rodzinną

Jeżeli zostałeś skazany na karę pozbawienia wolności, w tym również zastępczą karę pozbawienia wolności, a ważne względy rodzinne lub osobiste nie pozwalają Ci na odbywanie kary – możesz wystąpić do sądu o uzyskanie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, korzystając z pełni dopasowanego do Twojej indywidualnej sytuacji wniosku, który przygotowany zostanie dla Ciebie przez współpracujących z nami adwokatów. Jak to zrobić?

Co zyskujesz, korzystając z opcji „kup”? 

Po wyborze opcji „kup” i dokonaniu płatności wypełniasz formularz zawierający dane skazanego i opis jego sytuacji. Na tej podstawie Adwokat w ciągu 48 godzin przygotuje dla Ciebie gotowy do złożenia w Sądzie wniosek o przerwę w karze w dwóch formatach – edytowalnym i wersji PDF. Nie martw się, jeśli nie znasz wszystkich danych!
W takiej sytuacji Adwokat skontaktuje się z Tobą na podany numer telefonu i znajdzie rozwiązanie problemu. Przygotowany do wysyłki wniosek otrzymasz na wskazany adres e- mail.

Co wyróżnia nasze usługi?

Wniosek przygotowany przez współpracujących z nami adwokatów NIE JEST WZOREM A GOTOWYM DO ZŁOŻENIA WNIOSKIEM, stworzonym tylko dla Ciebie w oparciu o Twoją indywidualną sytuację. Jedyne co musisz sam zrobić to podpisać wniosek, dołączyć dokumenty, opłacić wniosek i złożyć go sądzie albo nadać na poczcie. Wraz z wnioskiem otrzymasz dodatkowo pełną instrukcję złożenia wniosku.

Kto przygotowuje nasze wnioski?

Wnioski przygotowują wyłącznie adwokaci posiadający uprawnienia z ustawy Prawo o adwokaturze, posiadający wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa karnego wykonawczego. Nie musisz się więc obawiać, że Twój wniosek zostanie sporządzony w sposób błędny.

Czy możesz zrezygnować z usługi?

Tak, do chwili zapłaty możesz całkowicie bezpłatnie zrezygnować z usługi.

Kto może ubiegać się o przerwę w karze?

Z wnioskiem do sądu można wystąpić, jeśli zachodzą ważne względy rodzinne lub osobiste, przykładowo:

– w razie choroby skazanego;
– w razie choroby członka rodziny, wymagającego opieki, którą może zapewnić tylko skazany;
– w razie konieczność wykonania pilnych prac polowych, ogrodniczych itp.;
– w razie okresowe pozostawania rodziny skazanego bez środków do życia;
– w razie potrzeby uregulowania spraw zawodowych, majątkowych lub osobistych skazanego;
– w sytuacji wystąpienia zdarzenia losowego, wymagającego pilnego podjęcia czynności eliminujących jego skutki;
– z uwagi na wiek lub kalectwo członków rodziny skazanego, z którymi wspólnie zamieszkuje lub którymi się opiekuje, gdy opieki tej nie mogą zapewnić inne osoby.

Nie jest możliwe podanie w sposób wyczerpujący wszystkich sytuacji, które można utożsamić ze zbyt ciężkimi skutkami dla skazanego lub jego rodziny. Bardzo ważna jest więc prawidłowa argumentacja i wykazanie sądowi, że zastosowanie przerwy jest konieczne.

Gdzie kierujemy wniosek i czy podlega opłacie? 

Przygotowany przez naszych adwokatów wniosek jest gotowy do podpisu. Po podpisaniu
i dołączeniu dokumentów należy skierować wniosek sądu właściwego ze względu na położenie zakładu karnego. Adwokat zajmujący się twoją sprawą znajdzie sąd, który jest właściwy
w Twojej sprawie, więc nie musisz obawiać się, że złożysz wniosek od niewłaściwego sądu. Pamiętaj, że niosek podlega opłacie w kwocie 60 zł. Kwotę należy uiścić na rachunek bankowy sądu, który wydał wyrok lub zakupić w kasie sądu.