Wstrzymanie zastępczej kary pozbawienia wolności

W poprzednim wpisie dowiedzieliście się Państwo jakie są podstawy orzeczenia wobec skazanego zastępczej karty pozbawienia wolności w miejsce kary ograniczenia wolności. Dzisiaj piszę o tym, jakie są możliwości wstrzymania wykonania takiej zastępczej kary pozbawienia wolności.

Jak uniknąć zastępczej kary pozbawienia wolności?

W przypadku orzeczenia zastępczej kary pozbawia wolności, skazany może albo wnieść zażalenie na postanowienie w przedmiocie kary zastępczej, albo zawnioskować o wstrzymanie wykonania kary. Z doświadczenia wiem, że większą szansę powiedzenia ma ta najczęściej druga droga. Wniosek o wstrzymanie skazany powinien złożyć do sądu, który wydał postanowienie o orzeczeniu zastępczej kary pozbawienia wolności. Wniosek musi zawierać również pisemne oświadczanie skazanego, w którym zobowiąże się do odbywania kary ograniczenia wolności i podda się wszelkim rygorom z nią związanym. Wstrzymanie następuje do czasu wykonania przez skazanego kary ograniczenia wolności. Należy pamiętać, że z dobrodziejstwa wstrzymania zastępczej kary pozbawienia można skorzystać tylko jeden raz.

Wniosek o wstrzymanie skazany powinien złożyć do sądu, który wydał postanowienie o orzeczeniu zastępczej kary pozbawienia wolności.

Co zrobić w sytuacji, gdy kara nie zostanie wstrzymana?

W sytuacji, gdy sąd z jakichkolwiek przyczyn odmówi wstrzymania zastępczej kary pozbawienia wolności, albo gdy już raz korzystaliśmy z dobrodziejstwa wstrzymania kary pozbawienia wolności, pozostaje jeszcze złożenie wniosku o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SDE). Więcej o SDE możecie przeczytać tutaj. Pamiętać należny, iż wniosek o SDE składamy do sądu penitencjarnego, a nie do sądu, który zarządził wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności. Sądem penitencjarnym jest zawsze sąd okręgowy. Z tego też względu należy pamiętać, aby złożyć do sądu, który zarządził wykonanie kary wniosek o tego wstrzymanie postanowienia, powołując się na fakt złożenia wniosku o SDE, najlepiej załączając kopię wniosku wraz z dowodem nadania lub złożenia w sądzie penitencjarnym. Wniosek o wstrzymanie postanowienia należy również złożyć we wniosku o SDE. Jest to konieczne, ponieważ może się zdarzyć, że przed rozpoznaniem wniosku o SDE skazany otrzyma wezwanie do stawienia się w zakładzie karnym.

Co zrobić w sytuacji, gdy nie możemy wykonywać kary ograniczenia wolności?

Często zdarza się, że osoba skazana, z uwagi na sytuację życiową, czy zdrowotną nie jest w stanie wykonać kary ograniczenia wolności. W takich sytuacjach, aby uniknąć konsekwencji w postaci zamiany kary na zastępczą karę pozbawienia wolności, należy zwrócić się do sądu z wnioskiem o odroczenie wykonania bądź udzielenie przerwy w wykonaniu kary. Z inną sytuacją będziemy mieli do czynienia, gdy w toku wykonywania prac społecznych okaże się, że nie jesteśmy w stanie ich wykonywać z powodu np. zwiększenia obowiązków służbowych. W takim wypadku warto zastanowić się nad złożeniem wniosku o zmianę formy wykonywania kary ograniczenia wolności na potrącanie z wynagrodzenia. Zgodnie z treścią Kodeksu karnego wykonawczego, w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może zmienić formę obowiązku wykonywania pracy,  przyjmując 20 godzin pracy na cele społeczne za równoważne 10% wynagrodzenia za pracę. O wniosku o zmianę formy wykonywania kary ograniczenia wolności napiszę więcej w innym artykule.

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub chcą skorzystać z usług Kancelarii zapraszam do kontaktu.

Adwokat

Marek Maślanka